Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, , , .

 

. , , , , . , , . , , . , , , . , , .

 

950. , . , 400 . , .

 

, . , , , , . , , , . ; , , . , .

 

: ."": . 9, 18-29; .10

 

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006