Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, ( ). , , ; .

 

. . , , .

 

, . , , . . , , . , , . . , , , , , . , .

 

. , , , , ; , . - , . , .

 

. , . " - - : , ; ". , , .

 

, , , , .

 

 

: , . "" . 39; 40; 41, 1-46.

 

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006