Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 

, . , : , . , .

 

: " , . ! , , . , , . , , , , ".

 

, , j , . , , , , . , , .

 

: " : - , - ". , , () . , : . , , .

 

 

 

 

, (. ). .

 

. , , , .

 

,   , , , .

 

.

 

, , . , , .

 

, , , "-". , .

 

 

: , . "": . 28, 10-22; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35.

 

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006