Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

: .

 

, , , . , , .

 

, , , .

 

, . .

 

: " ".

 

: " ", , , , .

 

: ", , ?" .

 

: " ".

 

 

  

 

 

.

 

, , , , . , , , . , .

 

, .

 

, , , , , , .

 

 

: , . "" . 23; 24; 25; 27, 1-9.

 

 

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006