Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

, , , . , .

 

, , .

 

: " , , ".

 

: " , ?"

 

: " , ".

 

, ; : " , : , ?"

 

: "H ". , . , , . , , - - . , .

 

 

 

 

 

 

. , , , , , .

 

, , , , .

 

, , , - , - . : , , , . .

 

 

 

 

 

 

: . "" .18, 16-33; 19, 20.

 

 

 

 

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006