Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

, , , : . . , .

 

 

 

 

(. )

 

 

. , , , , . .

 

: " ; ?"

 

:" , ".

 

: " , , , ".

 

, , . : , ?

 

: " ? ? ".

 

: " ".

 

: ", ".

 

, , .

  

99. , 89.

 

: . "": . 18, 1-16

 

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006