Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

, : , . , . .

 

, .

 

: " , , , , ".

 

. , , . , , . , , ; .

 

, . , , .

 

, : " ! , -?"

 

: " ". , , . , , . , . : ", ! . , , ".

 

, , .

 

 

 

 

 

 

, , , , , .

 

, , , , .

 

, , -, , . , , . , .

 

, , . , , , .

 

 

 

-

 

 

: , . "": . 21, 22.

 

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006