Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

. : ( ) , ; , . . : , , , , ; ... . , : (1, 14-19).

 

  : , : ... . , , , .

 

? ; , . , () , - , , ., , . - - , , ., , , .

 

"" , , , , , , , , .

 

 

 

 

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006