Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

() - .

 

. , , , . , . , , , . , , .

 

: , , , . ( , . ( "" ).

 

. , , . , , , , . . . .

 

, - . , , , .

 

, . .

 

, .

 

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006