Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, (, ) . , - . , .

 

, , , , . , () - , , , .

 

. ( 51 - . . 15, 1-35), : ; , . , ( ), , , .

 

( ), , .

 

.

 

. , . . .

 

.

 

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006