Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, , , , . , , .

 

, , : " ( )?"

 

: "".

 

. . . , , : " ".

 

, , .

 

, , : " ; : ". , , : " ?"

 

: " , ".

 

, : " , ". , , , . ; , , .

 

, . , , , , , , , , , , . , .

 

 

: : , . 26, 69-75; , .14, 66-72; , . 22, 55-62; , .18, 15-18, 25-27.

 

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006