Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 

, : " !"

 

 

 

 

 

, , , ; . : " , ". , , , , : " ! , ( ) (. ); , ".

 

, . : " ? ". , , .

 

, ; , .

 

, . . , , .

 

, , : " ! . ; . , ; , ".

 

, , , , , ; , . : " , ".

 

, : " , ()!" .

 

: "! ? ?" .

 

, , : " ?"

 

: " ". : " ".

 

. , , .

 

: " ?" : " ".

 

" " . ", , , () ".

 

, , . . , , , , .

 

: " ; , , (. , ). , , ? (), ( )?"

 

 

 

 

 

 

, , , , .

 

. , , : " ; , . ".

 

, , . , , . , , .

 

 

: : , . 26, 6-56; , .14, 32-52; , . 22, 40-53; , .18, 1-12.

 

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006