Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, : " , ".

 

, - , , . , ( ), .

 

, , ; . : " ?"

 

.

 

" , , .

 

 

: : , . 26, 1-5 14-16; , .14, 1-2 10-11; , . 22, 1-6.

 

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006