Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, , , : , , , . , ( ) ; () , () .

 

: " , , . , ; , ; , ; , ; , ; , ".

 

: "! , ? , ? , ? , ? , ?"

 

: " : (. ), ".

 

: " , , , . , ; , ; , ; , ; , ".

 

: "! , , , ? "

 

: " ; , ".

 

, .

 

. , , , , , . , , .

 

 

: , . 25, 31-46.

 

 

 

 

 

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006