Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

.

 

, , , , . , , , ; .

 

, . . , , , .

 

, . , : "! ; ".

 

: ", ! , ; ".

 

: "! ; ".

 

: ", ! , ; ".

 

, : ", , , ; , ; ".

 

: " , , ; ; , . , , , . , ; , . ༜; ".

 

, : " , !"

 

: , : , , , , , , , . . , , , - , . , , . , ; .

 

 

: , . 25, 14-30; , . 19, 11-28.

 

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006