Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, . , . . , . , , : " ! ".

 

: " ". , , .

 

; , , . , . , , , , , . . .

 

: " ? ? , ?"

 

, : " ; ".

 

, , .

 

 

: , .17, 11-19.

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006