Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, , , .

 

, ( ), ( ), . , , , . , .

 

 

 

 

( , ).

 

, . , , : " ! , , ".

 

: "! , ; , . , , ".

 

: " , , , .

 

, ".

 

: " (. ); ".

 

: ", , , ".

 

: " , , ".

 

... , , , , . , , , , .

 

 

: , .16, 19-31.

 

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006