Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 

. . , , .

 

 

 

 

 

, . , . , .

 

.

 

 

 

 

 

  .

 

, , , : - : "! ? , , ".

 

: ! ! " ( . , , , ) ( ). () () ".

 

 

***

 

 

, , : " ( ) , !"

 

: " () ", . .

 

 

: , . 10, 38-42 .11, 27-28.

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006