Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, . , , : " , , , ".

 

 

 

 

, .

 

: " , ".

 

: " ".

 

, , , : ", ". : " ; ". , , , , . , , , , . , , " ". , , , , , .

 

, , , , .

 

: ", ! ". , , , , .

 

 

 

( )

 

 

: " ! . ". .

 

, , .

 

 

: , . 15, 21-28; , . 7, 24-30.

 

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006