Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 

, . , , .

 

. , , . , , . , , , , . : " , , ".

 

: ", , ".

 

: "".

 

 

 

, . , , , , : ", ".

 

, : "! ?" , .

 

, : " ".

 

 

: , . 14, 22-36; . 6, 45-56; , . 6, 16-21.

 

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006