Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, , , . . , . , , , , , . , , . , , . , .

 

: " , ; ; ".

 

: " ; ".

 

: " , ".

 

: " ? , ".

 

, : " ; !?"

 

: " ", .

 

, , , , .

 

.

 

, : " , ".

 

, , , , , .

 

4.000 , .

 

 

: , . 14, 14-21; , . 6, 32-44; , . 9, 10-17 , . 6, 1-15.

 

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006