Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 

. , . , , . , , , 14 .

 

 

 

 

 

, , , . , . , , , . , , .

 

. , , , . ( ), ; .

 

: " ", , .

 

: " ?" : " ".

 

 

 

 

 

 

 

: "x ".

 

, , . , , , .

 

, , , .

 

 

: . 14, 1-12; . 6, 14-29; . 9, 7-9.

 

 

. . 29 (11 . ) . . . .

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006