Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, , , , .

 

, , : " ; , ".

 

, . : " ; ".

 

, , : " , , ".

 

, : .

 

: " ; ". , , .

 

, , - , , , . : " ", : ", , !"

 

; . .

 

. .

 

 

: , . 9, 18-26; . 5, 21-43; , . 8, 41-56.

 

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006