Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 

, . . . , . , , . , : "! , !"

 

, : ", ".

 

. .

 

 

 

 

, , : " ? ?"

 

, , : " , ?

 

 

: . 8, 23-27; . 4, 35-41; . 8, 22-25.

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006