Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, . , , . , , , , .

 

:

 

1. , .

 

2. , , .

 

3. .

 

4. , , . , , , , .

 

5. .

 

6. , , .

 

7. , , .

 

8. , , .

 

9. , ( ), , .

 

10. , , , .

 

11. , : .

 

12. ( ), .

 

 

, .

 

, : , , . .

 

, : "! ".

 

: " ; ", , , , , .

 

, , , , : ( ), , , , , .

  

 

: 10, 2-14; . 3, 13-19; . 6, 12-16; 8, 1-3.

 

 

 

 

 

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006