Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

, ( ). . , , , .

 

, , : " ".

 

, j , : " : ? ? , ?", .

 

.

 

, : " , , ? ! , ".

 

: " ".

 

, , .

 

, , , .

 

. , , .

 

 

: . 12, 9-14; , . 3, 1-6; . 6, 6-11.

 

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006