Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

.

 

, , , , . , . , , , , , . , . , , ( ), .

 

. , , .

 

: " ?"

 

 

 

 

: ", , , : , ".

 

: ", ". , . .

 

: " , ".

 

: ", : ".

 

" ?" - .

 

, . , , .

 

, : ", , , ".

 

, . () , , . , .

 

: " (), . , : ; ( ), (); , x. . , ; ".

 

, , , , .

 

 

: , . 5. 1-16.

 

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006