Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, , , , . , , , .

 

, , : , . : " ()! - , ; , , , ".

 

: " : , ".

 

, . , , , , - , .

 

  : ", : ( ) ( ), ".

 

, , , , (, ). , , . , .

 

, , , : " (. , ), (. - ), , . , ( ), , , .

 

.

 

 

: , . 3, 1-21.

 

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006