Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. . , : , , . , , , , , .

 

, , . . : " , ". .

 

, . : " , ?"

 

: " , ". , , , .

 

: " , ?"

 

, , , .

 

, , , , , .

 

 

: , . 2, 13-25.

 

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006