Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, , , , . . .

 

: " ".

 

: " ".

 

, , , . , , : " , ".

 

, . . , : " ".

 

. , . : " , , ". , , . , .

 

, .

 

. , .

 

 

 

 

: , . 2, 1-12.

 

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006