Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

. . , , , .

 

 

 

 

 

: " ", .

 

, , , , , , .

 

, , , ; ; ...

 

, , ; , . , , .

 

(), , , ; . .

 

 

.

 

 

, . , ( , ). . .

 

, . , . , , , . .

 

. , . "" : , ( ). , . , .

 

 

 

 

 

, , , , , .

 

, , . , , , , : , , .

 

, , ; .

 

: , . "" 4, 29-31; . 5 13 .

 

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006