Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. . , . : " ?"

 

"", " , , , , , ".

 

, . : ", ; , , , ".

 

. , , , ; . ; , .

 

, , . .

 

, , , , , () .

 

 

  

 

 

 

: . ": . 3, 1-6

 

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006