Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

, . , , . : " ".

 

, , , , , , , , ; . " " .

 

 

 

 

 

 

,   : - , , , - , , .

 

, " ". , , .

 

, : , - . . , : " , , , ".

 

, , , , . ; , (). , , . , .

 

: " , ".

 

, , , - .

 

: . "": . 2, 7-9; 2, 15-25; 1, 27-29; 5; 1-2.

 

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006