Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, , , , , . , . , , , . , , , , .

 

, . , : ", , ?"

 

: " , ?"

 

: " , . ".

 

, : "! ?"

 

: " , ; ".

 

, , , . , , . . .

 

. , , . , , , , . ( 37. ..).

 

. , , . .

 

, . , , , .

 

: . : . 8, 1-3; . 9, 1-30; . 22, 17-21.

 

 

 

 

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006