Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, , - ( ). , , , . , , .

 

: " , , : ", , .

 

, . , , . . ; .

 

, , , , . . , ( - ) , . . , . , - . , . , , .

 

, , - .

  

 

: . , . 2, 42-47; . 3; . 4; .11,26.

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006