Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, , . . . , ; .

 

: " . , , ( ), ; ; , , . ".

 

, .

 

, , , , .

 

 

: : , . 28, 16-20; , . 16, 15-16; 1 . ., . 15, 6-8; .1, 3.

 

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006