Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, . .

 

, , , (), ( ) , ( ) . , . .

 

 

 

   ()

 

 

 

: "! ?

 

: "". : " , ".

 

, .

 

: " ".

 

 

 

 

, , , , , , , . , , . , .

 

: " ".

 

, , ; .

 

: ", ".

 

: " ?", .

 

, .

 

, . , , : " ! ( )?"

 

: ", , ". : " ".

 

, , : " ! ?"

 

: ", , ". : " ".

 

, , , : " ! ? "

 

, : " ?", : "! ; , ". : " ". , . , , ( ).

 

, : ", ; , ; , ". , - (). , : " ".

 

, , , . , : "! ?"

 

: " x, , ? ".

 

, , .

 

 

: , . 21.

 

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006