Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 

, , . , , . , . , , , . , , , . . , .

 

. . , , , . , , . , . , . .

 

 

 

 

 

, .

 

, , : " ! , . , : , . : ; : ".

 

, , .

 

 

: : ., . 27, 27-32; , .15, 16-21; , . 23, 26-32; , .19, 16-17.

 

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006