Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

, , , . , , , .

 

, ( ), , : ! ?

 

: " , , . . : . ".

 

: , , , , : , . , , . , , , , , , , , , , , . : " , " ( 1, 31).

 

: ", ! , , ".

 

, , , : " ".

 

 

: , . 23, 35-40; , .12, 28-34; , .10, 25-28.

 

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006