Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, (. ) .

 

: " , () .

 

, (. , ) .

 

, . , : "! ? , , ?"

 

: "- ".

 

: " , , ?"

 

: ", ; ; : , .

 

, , .

 

:

 

, (. ).

 

.

 

() , . , , .

 

- (), . , . , , .

 

.

 

.

 

, , . , ; . " ( ).

 

, , , : ! ? ? , ?

 

, , : - . . - . - , - .

 

, , .

 

, , - , .

 

 

: , .13, 24-30, 36-43.

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006