Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: " ? , , ".

 

, : - , .

 

: , : , . , - , , .

 

, , .

 

,   - .

 

: , , - . , - , . : , () (" "). , , , , . , , , , - , , . ( .)

 

 

: , . 13, 33; , . 13, 20-21.

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006