Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

-  

 

 

 

, - . , ( ) , .

 

 

 

 

, . , , , . , .

 

, .

 

, , .

 

, , . , , , : "! ".

 

: " ? , ?"

 

, , : " : , : ? ; : , ".

 

, , , , .

 

. , , . : " ; ".

 

 

: . 9, 1-8;   . 2, 1-12; , . 5, 17-26.

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006