Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

.   .

 

 

 

, , , : ", , ; x ".

 

 

 

 

, , , . , , , .

 

 

 

 

, . , , , , , .

 

, 40 , , , , , .

 

, . .

 

 

 

 

 

, - , : , , . , . , . , . , - , . , . , . . , .

 

, : ", , , ". . , , , , , . , , . .

 

, , , . , .

 

 

 

 

 

 

: , . 2, 13-23 2, 40.

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006