Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, . . ( 7 ), ( ), 17 . 17 , , , .

 

, , , , , , . : , .

 

, . , .

 

: " , . , - . ". .

 

, : " , , , ". .

 

, . " , , , , , , , , . , . : , , :

 

- ;

 

- ;

 

- ;

 

 

, .

 

, , , .

 

. . - - , .

 

, .

 

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006