Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, , , ( ), , . ( 1,7 ).

 

, , - . , . , .

 

: " , , ?"

 

, , : " , , ?"

 

: " ?"

 

: " , , ; ? , . , . , : , , , . , , , ".

 

: ", , () ! ?" , , . . . . , x . , : " , ". . , , , . , . . . : " , ?" , , , . , , , , . , . , , , .

 

 

 

.

 

 

 

: : , . 16, 12 -1 ; . 24, 18-35.

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006