Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

, . , , ; , ( ), . " - - , , , ; - , ".

 

: " , , () ?". , , , , , . : , , , . ; ; . , . , .

 

, ; ; , . , , , , . ( ); ( ) , . ( ), ( , ) .

 

: " " - , .

 

 

 

 

 

 

: , . 5, 24-29; , . 24, 3-44; , . 13, 3-37; , . 17, 20-37 . 21, 7-36.

 

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006