Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, , . . , , .

 

: ", . , , .

 

 

 

 

, ; , , .

 

(, ), .

 

, . "

 

, : " ?"- :

 

().

 

() . - .

 

, , , . , .

 

. , , , , .

 

, , .

 

, , . , , . , .

 

 

: , . 13, 1-23; , . 4, 1-20; . 8, 4-15.

 

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006