Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, , . , , .

 

, , . , , .

 

, : ", ".

 

: " , ", , ?

 

: . . , , , , , , .

 

, : " ?"

 

, . , , .

 

24- (7 ).

 

 

: . 1, 57-80.

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006