Сећања - Свети Никодим Агиорит

М А П А   С А Ј Т А

НА ГЛАВНУ СТРАНИЦУ

ПРАВОСЛАВЉЕ

ТЕКСТОВИ И КЊИГЕ

ИКОНЕ

ФОТОГРАФИЈЕ

БЛАГОДАТНИ ОГАЊ

ЗАКОН БОЖИЈИ

ПОУКЕ

СЕЋАЊА - Н. АГИОРИТ

О СМРТИ

ПОУКЕ

ИНТЕРВЈУИ

ИКОНЕ   СВЕТИТЕЉА

УМЕТНОСТ

РУСКА  МОДЕРНА  МУЗИКА

СРПСКА  МОДЕРНА  МУЗИКА

РУСКА  НАРОДНА  МУЗИКА

 

 

 

 

 

Скоро ни једна душевна ни телесна страст не може доћи до ума другим путем него путем сећања на чулне ствари, зато се труди да чуваш свој ум од тога.

 А то можеш постићи једино држањем ума у срцу, у унутрашњем човеку и навиком да он стално пребива унутра и моли: Господе, Исусе, Христе, Сине, Божији, помилуј ме, или да тамо размишља о себи и о Богу и да у Њему налази мир. 

Када осетиш да се ум заморио и није у могућности више да пребива у умносрдачној молитви, тада употребљавај други начин. Дозволи му да размишља о Божанским и духовним стварима, како оним из Св. Писма, тако и оним које пружа Божија твар.