Плаштаница Господа Исуса Христа

М А П А   С А Ј Т А

НА ГЛАВНУ СТРАНИЦУ

ПРАВОСЛАВЉЕ

ТЕКСТОВИ И КЊИГЕ

ИКОНЕ

ФОТОГРАФИЈЕ

БЛАГОДАТНИ ОГАЊ

ЗАКОН БОЖИЈИ

СВЕТИТЕЉИ

СВ.ПЕЋИНА-ПАТМОС

СВ. ПЛАШТАНИЦА

СВ. ЦАРСКА ПОРОДИЦА

СВЕТА ЗЕМЉА

КОЗАЦИ

УМЕТНОСТ

РУСКА  МОДЕРНА  МУЗИКА

СРПСКА  МОДЕРНА  МУЗИКА

РУСКА  НАРОДНА  МУЗИКА

 

 

 

 

 

Велика светиња на свету, за коју тако много људи и не зна. Платно у које је био умотан Господ приликом погребења и које је на себи оставило трагове Његовог Васкрсења, налазило су у Византији док га нису украли Латини 1204. године. Затим јој се губи сваки траг да би од 15. века прешла у посед херцога Савојских.

Данас, она се налази у Торину у Италији, у храму Св. Јована Крститеља.
 

 

ДЕТАЉНО ОБЈАШЊЕЊЕ
 

 

ФОТОГРАФИЈЕ

 

 
 
 
 
Кивот  у ком се налази Св. Плаштаница
 
Плаштаница Господа Исуса Христа - цело платно 1 (позитив)
 
Плаштаница Господа Исуса Христа - цело платно 2 (негатив)
 
Плаштаница Господа Исуса Христа - цело платно 3 (негатив)
 
               

 

Плаштаница Господа Исуса Христа - лик  (позитив)
  Плаштаница Господа Исуса Христа - лик  (негатив)   Плаштаница Господа Исуса Христа - лик  (негатив)